Vermogen?

Bepalen van het benodigde vermogen moet altijd in samenspraak gebeuren met uw installateur! 

Het vermogen van een ketel is het maximum nuttige energie dat kan worden gebruikt om het CV water te verwarmen over een bepaalde tijdseenheid. Dit vermogen wordt uitgedrukt in kilowatt. 

Bij combiketels worden er vaak twee waarden gegeven: één voor de centrale verwarming en één voor de productie van sanitair warm water, waarbij het vermogen voor het sanitaire water gewoonlijk hoger is. We beperken ons hier tot de centrale verwarming maar kijk zeker op onze pagina SANITAIR WATER.

Standaard ketels variëren meestal tussen de 25 KW en 40 KW. Natuurlijk zijn er ook grotere vermogens beschikbaar.

We verduidelijken kort verschillende factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij het bepalen van het vermogen.

overdimensionering

Vaak bestaat er nog altijd de neiging om een verwarmingsinstallatie te overdimensioneren. Vroeger werd dit “voor de zekerheid” altijd gedaan, maar onder andere met de komst van betere isolatiematerialen en meer efficiënte verwarmingstoestellen is dit totaal overbodig geworden. 

 

Dat lijkt misschien paradoxaal omdat een ketel die “stil staat” toch niets verbruikt en niet slijt? Maar omdat moderne ketels in hun vermogen kunnen moduleren is het veel zuiniger op een lager percentage te branden en het vermogen gelijkmatig op te voeren tot de gewenste temperatuur is bereikt. De ketel blijft dan op een bepaald percentage branden om de ruimte op temperatuur te houden. Vanzelfsprekend: hoe lager dit percentage hoe lager het verbruik. Bovendien wordt het aan/uit schakelen en zo de slijtage tot een minimum beperkt.

De moderne sturingen zorgen er voor  dat dit zo optimaal mogelijk gebeurt. Neem dus zeker ook een kijkje op onze pagina sturingen.

Bij het bepalen van het vermogen moet er dus zo worden gekozen dat de ketel zoveel mogelijk brandt. 

Als vuistregel hanteren we een minimum werkingsgraad van 20%. Dit wil zeggen dat op jaarbasis de ketel 20% van de tijd moet branden.

aard van de woning

De grootte van een woning is de meest bepalende factor voor het bepalen van benodigde vermogen. 

Spijtig genoeg wordt een ketel niet op maat van één bepaald huis gemaakt maar zijn we verplicht om te kiezen uit een aantal standaard types. Hierdoor kunnen we meestal uit de aard van de woning het benodigde type ketel al afleiden. 

We onderscheiden de volgende type’s: appartement, groot appartement, rijwoning, HOB, vrijstaande woning.

Isolatie is ook een belangrijke factor. Het spreekt voor zich dat een ouder huis een groter vermogen behoeft dan een nieuwe energiearme woning van dezelfde grootte.

warmtebehoefte

Een correcte manier om het benodigde vermogen te schatten is het bepalen van de totale warmtebehoefte van een woning. Een belangrijke factor is hier de op te warmen inhoud in m³ van de woning. Natuurlijk is de gewenste temperatuur per kamer ook belangrijk. De badkamer moet bijvoorbeeld warmer zijn dan een slaapkamer.

De tabel helpt u een schatting van het benodigde vermogen voor uw woning te maken. 

Bijkomende factoren bepalen of u al dan niet een bepaald percentage moet bijtellen of aftrekken:

  • type woning?

 vrijstaande woning of hoekwoning + 15%

  • isolatie? 

zeer goed geïsoleerd – 20%,  goed geïsoleerd – 10%, slecht geïsoleerd of oud huis + 15%

  • Vloerverwarming? – 10%
  • marge voor uitbreiding + 10%

Rekenvoorbeeld:

welke ketel heb ik nodig

In dit voorbeeld zouden we dus genoeg hebben aan een verwarmingsketel van 25 kw.

Let wel het gaat hier steeds om een schatting! Bespreek dit eerst met uw installateur!

Indien u over een EPB verslag beschikt, kan uw installateur aan de hand van de warmtebehoeften en warmteverliezen het benodigde vermogen berekenen.

Op de website BOUW-ENERGIE vind u handige rekentools die u in zelf staat stellen een correcte warmteanalyse uit te voeren

U kan ook steeds een VERWARMINGSAUDIT laten uitvoeren door J.D. Vanzelfsprekend hoeft u deze niet te betalen wanneer u besluit om een nieuwe verwarmingsketel door ons te laten plaatsen!

Close Menu
MAAK EEN AFSPRAAK