hoge rendementsketel

Iedereen kent de term HR ketel, maar wat verstaan we daar nu precies onder en hoe herken je welk type ketel je hebt?

De huidige verwarmingsketels die we installeren zijn altijd hoge rendementsketels. De gewone atmosferische toestellen beantwoorden niet meer aan de huidige milieu- en veiligheidsnormen. Binnen de HR modellen onderscheid men nog de HR plus en HR top, waarbij de HR top modellen nog hoger scoren op rendement. 

Hiernaast ziet u de labels die verplicht aanwezig moeten zijn op uw verwarmingsketel.

Hoe het rendement wordt berekend wordt bepaald door Europese richtlijnen. HR plus ketels hebben een theoretisch rendement van 100% Dit wil zeggen dat ze 100% van de verbrandingsenergie vervat in het aardgas kunnen omzetten in nuttige warmte. Het rendement wordt berekend op de onderste verbrandingswaarde, wat wil zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met de warmte die verloren gaat door de rookgassen. 

De HR top ketels hebben een rendement van 107%. Dit is mogelijk gemaakt door ook een deel van de warmte die in de rookgassen vervat is, te recupereren aan de hand van het condensatieprincipe. Rookgassen bestaan voor een deel uit waterdamp. De warmte in deze waterdamp kan worden onttrokken door condensatie. 

Wat er achterblijft naast een deel rookgas is condenswater. Een afvoer of condenspompje is dus altijd noodzakelijk bij HR top toestellen. Voor meer informatie over de energiewetgeving en de labels verwijzen we u naar webpagina van de Vlaamse overheid.

Voortaan zijn fabrikanten ook verplicht het Europese energielabel aan te brengen. Bij een combiketel worden de energiefactor van sanitair en verwarming gescheiden. Er wordt bovenop het verbrandingsrendement ook rekening gehouden met externe factoren, zoals het elektrisch verbruik van de circulatiepomp en de ventilator. Sommige modellen kunnen dieper moduleren door een meer geavanceerde sturing en een temperatuursensor voor buiten. Het spreekt voor zich dat hoe zuiniger en geavanceerder een verwarmingsketel is, hoe hoger het prijskaartje.

Voor meer informatie over de verschillende sturingen ga naar de volgende pagina.

Hoge rendementsketel
hoge rendementsketel
label energiezuinig of niet?
sanitair en verwarming energiezuinig of niet?
Close Menu
MAAK EEN AFSPRAAK